Modele de bune practici din alte tari
27 mai 2016
0

Ungaria – Kiutprogram (Fundatia Polgar) – oferă microcredite comunităţilor Roma din cele mai dezavantajate microregiuni din Ungaria. Polgar a aplicat modelul împrumuturilor de grup, cu mici modificări: primul împrumut era acordat primilor doi membri ai grupului, al doilea următorilor doi şi ultimul către liderul de grup, iar răspunderea comună a grupului a fost anulată. Costurile proiectului au fost de 6.000 de Euro pentru fiecare împrumut de 1.800 de Euro, incluzând asistenţă tehnică oferită, dar şi costurile cu agenţii de teren. Cu o rată de succes de 75%, programul a continuat pe o scară mai mică, cu fonduri private.

Partneri Shqi ptar në Mikrokredi (PSHM) (Albania) – PSHM oferă micro-credite, servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru începerea unei afaceri. Micro-creditele variază între 100 și 50.000 de dolari. Pentru ca aplicaţia să fie eligibilă, trebuie prezentate doar dovezi pentru surse de venit. PSHM a oferit bonusuri angajaţilor dispuşi să lucreze cu beneficiarii romi. 11% din creditele acordate de PSHM au vizat antreprenori romi și au avut o valoare totală de 400.000 de dolari.
Programul organizaţiei AMURT, desfăşurat împreună cu PSHM în oraşul Bathore, oferă microcredite între 70 şi 700 dolari pentru dezvoltarea de afaceri în special minorităţii Roma. Mecanismul este similar cu cel folosit în Ungaria, dar se bazează pe principiul responsabilităţii comune. AMURT a oferit peste 30 de credite, iar rata de rambursare a fost de aproape 100%.

Bulgaria – Organizația Land – source of income acordă micro-credite şi suport tehnic pentru achiziţionarea de teren și echipamente în comunitățile dezavantajate. Beneficiarii contribuie cu 20% din valoarea terenului, iar fundaţia oferă un împrumut pe 3-5 ani, cu o rată a dobânzii de 6%, pentru restul de 80%. În cazul nereturnării sumei împrumutate, antreprenorul pierde banii investiţi. Mai mult de 100 din cele 153 de împrumuturi acordate în Plovdiv au fost returnate. În plus, a fost creat un Centru de Informaţii în localitate. În 2010, America for Bulgaria Foundation a oferit suport financiar pentru replicarea modelului în alte regiuni.

Macedonia – Fundaţia Horizonti – a introdus modelul împrumuturilor de grup cu răspundere comună, oferind și servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică. Împrumuturile variau între 250 şi 4.500 de Euro. Până în 2010, fundația a avut peste 2800 de clienţi romi (39% ), cu 11.610 de împrumuturi. Valoarea medie a unui împrumut era de 564 Euro. Rata de returnare a împrumuturilor este de 97-98% pentru perioada 200-2007, respectiv 93-94% pentru perioada 2008-2010.

Polonia – În cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, a fost finanțat un program – pilot de credite preferențiale pentru entitățile de economie socială, pentru care au fost alocați 7,5 milioane de Euro. Banca de stat BGK a primit 30 milioane de zloți pentru a derula proiectul, fiind obligată să delege managementul fondurilor unor instituții non-publice. Împrumutul maxim ajungea la 25.000 Euro. Perioada de grație era de până la 6 luni si nu existau comisioane de niciun tip. Rata dobânzii putea reprezenta 1/4 din rata de refinanțare dacă clienții erau cooperative sociale cu un venit anual de maxim 100.000 zloți, atribuiau cel putin 10% din profit in scopuri de utilitate publică sau angajau cel puțin 50% dintre persoane din grupuri vulnerabile. Rezultatele proiectului au fost finanțarea a 115 investiții și acordarea de servicii de consultanță pentru 20% dintre entități.