Despre Proiect

Economia socială și incluziunea romilor: situația actuală și soluții pentru dezvoltare

Proiectul își propune să vină cu soluții concrete, instrumente bazate pe modele funcționale pentru încurajarea dezvoltării de afaceri în comunitățile de romi acționând prin îmbunătățirea cadrului de politici publice și modelarea paradigmei potrivit căreia în care aceste comunități sunt în acest moment asistate – economia socială.

Experiențele recente ne arată că trebuie să identificăm mai bine succesul și eșecurile economiei sociale pentru comunitățile de romi, că înainte de a investi încă șapte ani în instrumente economice cu rezultate care sunt sub așteptări este nevoie de anumite reglaje.
Cum ne-am propus să răspundem acestor provocări și nevoi?

Prin cartografierea întreprinderilor viabile ale economiei sociale dedicate beneficiarilor de romi și evaluarea unui eșantion din aceste proiecte de economie socială din perspectiva durabilității și a capacității de a produce bunăstare;

Prin prezentarea lecțiilor învățate, din punctul de vedere al cadrului de politici publice (fie că este vorba de fonduri UE sau alte scheme de finanțare) în care aceste proiecte și întreprinderi s-au dezvoltat în ultimii șapte ani în România: ce a funcționat și ce nu a adus plus valoare;

Prin identificarea nevoilor de dezvoltare viitoare și oportunități ale antreprenorilor și proiectelor de economie socială;

Concluziile evaluărilor, practicile și lecțiile comune învățate vor fi pe de o parte promovate prin această platformă și pe de altă parte supuse dezbaterii într-un grup de lucru destinat antreprenoriatului comunităților de romi.

Schimbarea pe care ne așteptăm să o producă acest proiect este strâns legată de o implementare mai eficientă a proiectelor de economie socială în comunitățile de romi, precum și, un bun început al sistemelor de alternative de susținere a afacerilor din aceste comunități (de exemplu: micro finanțare pentru romi)

Detalii despre obiectivele specifice și alte acțiuni ale proiectului se regăsesc și pe www.crpe.ro/en